splash

درباره ما

ایران کارت یک پروژه مشتریان وفادار است که براساس الگوهای موفق دنیا طراحی و برای اولین بار توسط بانک آینده در کشور انجام می شود.
مجری پروژه ایران کارت "شرکت یارا" است که در زمینه برنامه های وفاداری، پروژه های فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی فعالیت می کند و در این مدت کوشیده است نوآوری و خدمات متفاوتی را ارائه کند.
مقدمات اجرایی ایران کارت به عنوان یکی از پروژه های مهم یارا از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و صمیمانه امیدواریم بتوانیم خدمات متمایزی را به دارندگان ایران کارت ارائه دهیم و همراه با هم زندگی شیرین تری را تجربه کنیم.

معرفی ایران کارت