splash
کارت پلاتینیوم

کارت پلاتینیوم

بالاترین سطح ایران کارت ، ایران کارت پلاتینیوم است که در صورت ارتقا از سطح طلایی ، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان میگردد.

ایران کارت پلاتینیوم کارتی ویژه است که بصورت بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص ایران کارت قرار می‎ گیرد با توجه به اعتبار این کارت، علاوه بر کسب حداقل امتیاز ارتقاء و موجودی، متقاضیان ایران کارت پلاتینیوم می‌‎بایستی دارای شرایط خاصی باشند که احراز آن‎ ها تنها با اعتبارسنجی مشتریان توسط مسئولین و بر اساس ساز و کار پیش‎ بینی شده، صورت می‌‎گیرد.

کارت پلاتینیوم ایران کارت

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به همه سطوح ایران کارت متمایز و خاص طراحی شده است تا رضایت ‎مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته باشد. از جمله :

کارت پلاتینیوم ایران کارت

با ایران‎کارت پلاتینیوم دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح پلاتینیوم ایران کارت، 1.5 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

 • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 250.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی‎گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا (حفظ سطح کارت)

با کسب این امتیاز، سطح پلاتینیوم کارت خود را حفظ خواهید کرد. برای حفظ جایگاه پلاتینیوم شما به 4 میلیون امتیاز ارتقاء در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و بدین صورت قابل دسترسی است:

 • ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
 • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.
 • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
کارت طلایی

کارت طلایی

سومین سطح ایران کارت ، ایران کارت طلایی است که به محض ارتقا از سطح نقره ای ، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان می گردد.

کارت طلایی ایران کارت

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به سطح پلاتینیوم ایران کارت محدودتر و از سطوح نقره ای و آبی بسیار فراتر است. با اینحال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه‎ای اختصاص یافته است که رضایت ‎مندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته است. از جمله :

کارت طلایی ایران کارت

با ایران‎کارت طلائی دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح طلائی ایران کارت، 1.25 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

 • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 125.000.000 ریال خرید در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی‎گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.


2- امتیاز ارتقا:

با کسب این امتیاز، از سطح طلائی ایران کارت وارد سطح پلاتینیوم می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه ای را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا شما به 4 میلیون امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (طلائی) بدین صورت قابل دسترسی است:

 • ضروری است که حداقل 3.000.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش فراهم آورید.
 • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.

شرایط حفظ کارت طلایی:

 • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
کارت نقره‌ای

کارت نقره‌ای

دومین سطح ایران ‎کارت ، ایران کارت نقره ای است که به محض ارتقا از سطح آبی ، برای متقاضی صادر و تحویل ایشان می‎گردد.

مراکز خدمات متنوعی برای این سطح از کارت در نظر گرفته شده از جمله استفاده از مراکز پذیرایی، فروش و خدمات و ... که نسبت به سطوح طلائی و پلاتینیوم ایران کارت محدودتر و از سطح آبی فراتر است. با این حال برای این سطح از کارت نیز خدمات متنوع و قابل ملاحظه‎ای اختصاص یافته است که رضایتمندی دارندگان این سطح از کارت را در پی داشته است. از جمله :

با ایران‎کارت نقره ای دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آنها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح نقره ای ایران کارت، 1 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

 • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 50.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی‎گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

2- امتیاز ارتقا

با کسب این امتیاز، از سطح نقره ای ایران کارت وارد سطح طلائی می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه تری را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا برای بار اول شما به 600 هزار امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (نقره ای) بدین صورت قابل دسترسی است:

 • ضروری است که حداقل 100.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش کسب کنید.
 • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.

ارتقا به سطح طلایی برای دفعات بعدی برابر با شرایط حفظ سطح کارت طلائی در نظر گرفته می شود.


شرایط حفظ کارت نقره ای:

 • امتیاز موجودی از 0.02 % از معدل موجودی کارت شما در طول دوره شش ماهه بدست می آید.
کارت آبی

کارت آبی

در خریدهای روزانه از هر فروشگاهی در هر نقطه از کشور از ایران کارت استفاده کنید تا مبلغی از هر خرید به کارت شما باز گردد. علاوه بر این بیش از 400 فروشگاه، رستوران، هتل و مرکز تفریحی و ... در اختیار شما قرار گرفته که با خرید از آنها تا 50 درصد از مبلغ خرید به حسابتان باز می‌گردد

با ایران‎کارت آبی دو نوع امتیاز به شما تعلق می گیرد که در سامانه ایران کارت قابل مشاهده و مدیریت است و در زیر شرح آن ها آمده است:

1- امتیاز نقدی:

امتیاز نقدی برای سطح آبی ایران کارت، 0.75 درصد از مبلغ هر خرید است و بدین صورت محاسبه می شود:

 • امتیار نقدی تا سقف مبلغ 25.000.000 ریال در هر ماه محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره: بدیهی است برای رعایت حقوق دارندگان محترم ایران‎کارت که دارای تراکنش‎های واقعی خرید هستند، به تراکنش‎های خرید صوری (بنا به تشخیص سامانه ایران‎کارت) هیچگونه امتیازی تعلق نمی‎گیرد و در صورتیکه به هر دلیل امتیازی اختصاص یافته باشد، ایران‎کارت این حق را دارد تا امتیازهای ارائه شده را در هر زمان کسر نماید.

2- امتیاز ارتقا

با کسب این امتیاز، از سطح آبی ایران کارت وارد سطح نقره ای می شوید و هم امتیاز نقدی بالاتر و هم خدمات ویژه ای را دریافت خواهید کرد. برای کسب جایگاه ارتقا شما به 100 هزار امتیاز در دوره زمانی حداکثر 6 ماهه نیاز دارید و برای این کارت (آبی) بدین صورت قابل دسترسی است:

 • ضروری است که حداقل 25.000 امتیاز از امتیاز ارتقا خود را از این بخش کسب کنید.
 • می توانید کل امتیاز ارتقا خود را از این بخش بدست اورید.